sok
SWE NOR

Integritetspolicy

& cookies

Integritetspolicy

JELD-WEN Europe Ltd värnar om och respekterar din integritet.

Genom denna integritetspolicy och de dokument som hänvisas till nedan vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Vänligen läs denna policy noggrant.

Med "vi" avses JELD-WEN Holding Inc., JELD-WEN Europe, JELD-WEN Türen GmbH, JELD-WEN Sverige AB, JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG, JELD-WEN Suomi Oy, JELD-WEN UK Limited, JELD-WEN France SAS, JELD-WEN Danmark A/S, JELD-WEN Norge AS JELD-WEN Schweiz AG, Mattiovi Oy, Domoferm GmbH & Co KG, BOS GmbH, BBE Domoferm GmbH, HSE spol s.r.o, Domoferm Export GmbH och deras dotterbolag.

INFORMATION SOM VI KAN KOMMA ATT SAMLA IN FRÅN DIG

Vi kan komma att samla in och behandla följande information om dig:

 • Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på våra webbplatser. Detta omfattar information som tillhandahålls vid tidpunkten för registreringen för att använda webbplatsen, prenumerationen på vår tjänst eller vid förfrågan om fler tjänster. Vi kan också be om din information när du deltar i en tävling eller kampanj som sponsras av oss eller något av våra dotterbolag och när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
 • Om du kontaktar oss kan det hända att vi sparar den korrespondensen.
 • Vi kan även be dig svara på enkäter som vi använder i undersökningssyfte, men det är upp till dig om du vill svara eller inte.
 • Uppgifter om dina besök på vår webbplats omfattar, men är inte begränsade till, trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsuppgifter och resurser som du får åtkomst till.

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke om det inte är nödvändigt för att tillgodose dina krav.

För mer information om hur dina uppgifter behandlas, vänligen kontakta JELD-WENs Regional Privacy Officer, DataProtectionJW@jeldwen.com.

IP-ADRESSER

Vi kan komma att samla in information om din dator, inklusive i mån av tillgänglighet, din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration, för att rapportera kollektiv information till våra annonsörer och dotterbolag och för att granska användningen av vår webbplats. Detta är statistisk information om våra användares agerande och mönster när de surfar och identifierar vanligtvis inte individer. Vi kan och kommer att använda IP-adresser för att identifiera dig när vi anser att det är nödvändigt för att upprätthålla efterlevnaden av våra användnings- och tjänstevillkor för webbplatsen eller för att skydda vår tjänst, webbplats, kunder eller andra.

COOKIES

På denna webbplats använder vi olika verktyg för att mäta och analysera information om besök på webbplatsen. I det syftet använder vi din IP-adress (en serie siffror som identifierar en dator på internet) för att bland annat samla in information om internettrafik och information om din webbläsartyp och dator. Vi använder inte denna information för att identifiera dig personligen.

Dessutom används cookies. En cookie är en liten fil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Om du besöker webbplatsen igen känner cookien av att det är ett återbesök. Cookien innehåller ett unikt nummer men inga personuppgifter. Vi använder inte cookien för att identifiera dig personligen. Cookien används inte heller för att identifiera dig på tredje parts webbplatser. Du kan konfigurera webbläsaren så att den blockerar cookies, tar bort cookies eller informerar när en cookie installeras. Du kan ta reda på hur du gör genom att klicka på "hjälp" i webbläsarmenyn.

Du hittar våra fullständiga regler för cookies här.

PLATS FÖR LAGRING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

Informationen som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Den kan även behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Sådan personal kan bland annat vara involverad i behandlingen av din beställning och tillhandahållandet av supporttjänster. Genom att skicka in din personliga information samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att se till att din information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar.  I de fall då vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats ansvarar du för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker.  Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för den information som överförs till vår webbplats, alla överföringar sker på egen risk. När vi har tagit emot din information använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Vi använder information om dig på följande sätt:

 • För att se till att innehåll på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.
 • För att tillhandahålla dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror kan intressera dig, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.
 • Om du tillhandahåller oss din e-postadress eller telefonnummer kan vi välja att skicka ett meddelande eller ringa i uppföljningssyfte, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.

Om du inte vill att vi använder din information på detta sätt, eller vidarebefordrar dina uppgifter till tredje parter i marknadsföringssyfte, kryssar du för den relevanta rutan som finns på det formulär där vi samlar in din information.

VIDAREBEFORDRAN AV DIN INFORMATION

Vi kan vidarebefordra din personliga information till medlemmar i vår grupp, det vill säga våra dotterbolag, filialer och moderbolag.

Vi kan även vidarebefordra din personliga information till tredje part i följande fall:

 • Om vi säljer eller köper en verksamhet eller en tillgång. Vi kan då vidarebefordra din personliga information till den potentiella säljaren eller köparen av den aktuella verksamheten eller tillgången.
 • Om en JELD-WEN-enhet eller dess tillgångar köps upp av tredje part. Information om kunder kommer då att vara en del av tillgångarna som ingår i köpet.
 • Om vi är tvungna att uppfylla juridiska skyldigheter eller villkor i andra avtal, eller om syftet är att skydda rättigheter, egendom eller säkerheten för JELD-WEN, våra kunder eller andra parter. Här ingår utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda oss och andra mot bedrägerier och minska kreditriskerna.

DINA RÄTTIGHETER

Vi behandlar endast din personliga information i marknadsföringssyfte när du har lämnat ditt samtycke. Vi informerar dig (innan vi samlar in din information) om vi avser att använda din information i marknadsföringssyfte eller vidarebefordra din information till en tredje part för sådana syften. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa i vissa rutor i de formulär som vi använder för att samla in din information. Du kan även när som helst utöva rätten genom att kontakta oss på DataProtectionJW@jeldwen.com.

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra dotterbolag eller tredje parter. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte påtar oss något ansvar för innehållet i dessa policyer. Läs dessa integritetspolicyer innan du skickar in någon personlig information till dessa webbplatser.

TILLGÅNG TILL INFORMATION

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har registrerade om dig. Din rätt att få åtkomst till viss information kan utövas i enlighet med denna lagstiftning. Varje begäran om åtkomst kan vara förenad med en avgift (om det är tillåtet enligt lagen) för att täcka kostnaderna för att ge dig tillgång till de personuppgifter vi har registrerade om dig.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Eventuella förändringar vi kan komma att genomföra i vår integritetspolicy framöver kommer att publiceras på den här sidan.

BARNS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSER

Våra webbplatser är inte avsedda för barn under 18 år. Vidare är det inte vår avsikt att ge kampanjerbjudanden till barn. Om detta sker av misstag kommer vi att vidta omedelbara åtgärder, vid anmälan av barnets ålder, för att modifiera våra register och eliminera risken för framtida erbjudanden av detta slag.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och förslag angående denna integritetspolicy välkomnas och skickas till DataProtectionJW@jeldwen.com.JELD-WEN och de företag som tillhör koncernen (”JELD-WEN”) är måna om att skydda din integritet och att den teknik vi använder ger dig en bra upplevelse när du besöker våra webbplatser.

 

COOKIES

 

Om du är bosatt i EU är ansvarig databehandlare det dotterbolag eller den samarbetspartner som administrerar den webbplats där dina personuppgifter samlas in och behandlas, inklusive cookies. JELD-WEN Europe Limited är personuppgiftsansvarig för JELD-WEN i Europa. Tillsynsmyndighet för JELD-WEN i Europa är The Information Commissioners Office (The ICO) i Storbritannien.

 

1.      Omfattning och syfte

Dessa regler för cookies gäller samtliga av JELD-WENs webbplatser, applikationer, produkter och tjänster som länkar eller hänvisar till dessa regler. I dessa regler förklaras vilka cookies vi använder och hur vi behandlar de uppgifter vi samlar in med hjälp av cookies och liknande tekniker för spårning. Cookies, se definition nedan, innehåller personuppgifter. Vi försäkrar oss om att alla personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagar. Här kan du läsa om våra rutiner kring integritetsskydd, bl.a. vilka slags uppgifter vi samlar in, hur uppgifterna behandlas, ändamålet med datainsamlingen samt hur vi säkerställer att uppgifterna behandlas och lagras enligt gällande bestämmelser. Vi beskriver även dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss om du har några frågor angående JELD-WENs integritetspolicy[EM1] . Denna information är även tillgänglig på vår webbplats.

 

2.      Vad är cookies?

”Cookies” är textfiler som en webbplats sparar på din dator när du besöker den. Dessa filer innehåller information som vi använder för att göra våra webbplatser mer effektiva och praktiska för våra besökare. På våra webbplatser används cookies för flera olika ändamål.

 

3.      Hur vi använder cookies och liknande tekniker för spårning

När du besöker vår webbplats sparar vi cookies på din dator som vi sedan använder för att underlätta användningen av webbplatsen och anpassa den till dina behov. I våra cookies sparas slumpmässigt tilldelade ID-nr, uppgifter om vilket land du befinner dig i och ditt förnamn, så att vi kan hälsa dig välkommen till webbplatsen vid ditt nästa besök. Cookies gör det lättare för dig att använda webbplatsen och förbättrar dess funktionalitet och säkerhet. Du kan alltid välja att inte godkänna användningen av cookies om din webbläsare stödjer denna funktion, men i vissa fall kan det leda till att delar av webbplatsen inte fungerar korrekt.

 

Vi använder även ”Flash cookies”. En Flash cookie innehåller information som lagras när du använder mediaspelaren Adobe Flash – ett program som du kanske har på din dator och använder för att titta på videofilmer och lyssna på podcasts. På Adobes webbplats [EM2]  finns information om hur du gör inställningar för Flash cookies på din dator. Om du använder webbläsaren Firefox kan du installera ett tillägg som hjälper dig att upptäcka och ta bort Flash cookies.

 

Besökarna av våra webbplatser använder olika webbläsare och olika typer av datorer. För att anpassa webbplatsen till den teknik du använder spårar vi automatiskt vilken webbläsare (t.ex. Internet Explorer) och vilket operativsystem (t.ex. Windows, Mac) du använder samt din internetleverantörs domännamn. Vi registrerar även totalt antal besök på webbplatsen i syfte att uppdatera och förbättra den. Med hjälp av denna information kan vi utläsa om våra besökare föredrar vissa delar av webbplatsen, vilket hjälper oss att presentera ett innehåll som är aktuellt och intresserar de flesta av våra besökare.

 

4.      Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies och IP-adresser i syfte att samla in information från besökare på våra webbplatser och för att kunna erbjuda registrerade besökare bästa möjliga användarupplevelse.

 

Cookies hjälper oss att tillhandahålla ett innehåll som är anpassat till besökarnas intressen. De gör det även möjligt för oss att underlätta beställningen av produkter och erbjuda andra funktioner till våra besökare. I samband med detta kan cookies innehålla personlig information om det är förenligt med vår policy för integritetsskydd.

 

5.      Användning av teknik från tredje part

Vi anlitar tredjepartsföretag för underhåll och utveckling av våra webbplatser. Vi försäkrar oss om att alla företag vi samarbetar med och som samlar in personuppgifter följer reglerna för dataskydd. Här följer några exempel:

 

Google Analytics ger oss en bättre förståelse av hur våra kunder navigerar till och på våra webbplatser, hur lång tid de spenderar på att läsa innehåll och hur ofta de återbesöker våra webbplatser. Google Analytics hjälper oss även att mäta hur effektiva våra digitala marknadsföringskampanjer är.

 • JQuery & JQuery UI | Om

Vi använder JQuery och JQueryUI för att skapa webbplatsens gränssnitt och för att ge våra besökare en möjlighet att kontrollera användningen av cookies.

 

6. Olika typer av cookies

De cookies vi använder är baserade på internationella handelskammarens (ICC) föreslagna klassificering av cookies: Absolut nödvändiga cookies, prestandacookies, funktionscookies och marknadsföringscookies.

 

Absolut nödvändiga cookies behövs för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda grundläggande funktioner som säkra områden, kundkorgar och e-fakturering. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföringssyften eller för att registrera vilka webbplatser du har besökt. Vi använder absolut nödvändiga cookies till att:

 • Registrera information du lämnat i beställningsformulär när du navigerar till olika sidor under samma session.
 • Identifiera att du är inloggad på en webbplats som tillhör JELD-WEN.
 • Se till att du är ansluten till rätt tjänst på vår webbplats när vi ändrar webbplatsens funktion.

 

Cookies som vi definierat som absolut nödvändiga används inte till att:

 • Samla in information som kan användas till att visa annonser om produkter eller tjänster för dig
 • Spara ditt användarnamn eller information om dina preferenser efter ditt nuvarande besök

 

Prestandacookies samlar in information om hur du använder vår webbplats, t.ex. vilka sidor du besöker och om du får några problem med webbplatsen. Dessa cookies samlar inte in information som kan användas för att identifiera dig – all information är anonym och används endast till att: förbättra webbplatsens funktion, analysera vad våra besökare är intresserade av och mäta hur effektiv vår annonsering är. Vi använder prestandacookies till att:

 • Analysera hur vår webbplats används
 • Mäta effektiviteten hos våra annonser (informationen används inte för riktad annonsering när du besöker andra webbplatser)
 • Förbättra webbplatsen genom att registrera alla fel som uppstår
 • Testa olika utseenden på vår webbplats

 

Cookies som vi definierat som prestandacookies används inte till att:

 • Samla in information som kan användas till att visa annonser om produkter eller tjänster för dig på andra webbplatser
 • Spara ditt användarnamn eller information om dina preferenser efter ditt besök
 • Skräddarsy annonser för dig på andra webbplatser

 

Funktionscookies används till att tillhandahålla tjänster eller spara inställningar för att förbättra din upplevelse under besöket. Vi använder funktionscookies till att:

 • Registrera inställningar du har gjort, såsom layout, textstorlek, preferenser och färger
 • Registrera om vi redan frågat dig om du vill medverka i en undersökning
 • Informera dig om att du är inloggad
 • Dela information med samarbetspartners så att de kan tillhandahålla en tjänst på vår webbplats. Den information som delas används enbart till att tillhandahålla en tjänst, en produkt eller en funktion.

 

Cookies som vi definierat som funktionscookies används inte till att:

 • Visa riktade annonser för dig på andra webbplatser

 

Marknadsföringscookies är kopplade till tjänster som tillhandahålls av tredje part, som "Gilla"- och "Dela"-knappar. Tredje part tillhandahåller dessa tjänster och i gengäld noterar de att du har besökt vår webbplats. Vi använder marknadsföringscookies till att:

 • Länka till sociala nätverk, t.ex. Facebook, som sedan kan använda information om ditt besök för målinriktad annonsering till dig på andra webbplatser.
 • Förse annonsföretag med information om ditt besök så att de kan visa annonser för dig som du kan vara intresserad av.

 

7.      Vad är web beacons och hur använder vi dem?

Vissa av våra webbplatser och e-post som vi skickar till dig kan innehålla små genomskinliga bilder som kallas web beacons. På webbplatser används web beacons till att mäta hur många som har besökt våra sidor. I e-post och nyhetsbrev används de till att mäta hur många mottagare som har läst meddelandet/nyhetsbrevet. Web beacons gör det möjligt för oss att skapa statistik om vilka aktiviteter som är mest intressanta för våra kunder så att vi kan personifiera innehållet. Vi använder inte web beacons till att samla in personlig information utan ditt samtycke.

 

8. Blockering av cookies

Blockera cookies i din webbläsare

 

Om du inte vill att cookies ska användas kan du ställa in datorn så att den varnar dig när en cookies skickas eller blockerar alla cookies i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer eller Firefox). Du kan ta reda på hur du gör genom att klicka på "hjälp" i webbläsarmenyn.

 

Alternativt kan du besöka webbläsarens supportsida. Här hittar du information om hur du tar bort cookies från din dator samt allmän information om cookies. Om du vill inaktivera cookies i din mobiltelefon hittar du mer information i enhetens användarhandbok. Observera att funktionaliteten på JELD-WENs webbplatser och applikationer kan påverkas om du begränsar användningen av cookies.

 

9.      "Spåra inte"-inställningar

Vi stödjer inte "spåra inte"-inställningar i webbläsare och deltar för närvarande inte i samarbeten som möjliggör att vi kan begränsa insamlandet av personuppgifter på våra besökares begäran.

 

10.   Förändringar av denna policy

Denna policy uppdateras då och då. Vänligen besök denna sida med jämna mellanrum för information om vad som har ändrats. Genom att fortsätta besöka och använda våra webbplatser, applikationer eller tjänster samtycker du till de förändrade villkoren.

 

11.   Kontakta oss

Denna policy har utformats för att tydliggöra sådant som är särskilt viktigt och innehåller därför inte alla detaljer om hur vi använder cookies eller liknande tekniker. Eventuella frågor om vår policy kan ställas till: DataProtectionJW@jeldwen.com

 

Eller till närmaste JELD-WEN-dotterbolag. Adressen hittar du under "Contact Us"’ på www.JELD-WEN.com.

 

12.   Språk

I händelse av avvikelser i innebörden av översatta versioner av denna policy, jämfört med den engelskspråkiga versionen, har den engelska versionen företräde.

 

13.   Version

Denna policy granskades och uppdaterades senast den 26 april 2018.