sok
SWE NOR

GARANTIER

Garanti
Garantitid räknas från vårt fakturadatum till vår återförsäljare.Som garantisedel gäller kvittot.Garantin gäller under förutsättning att felet inte beror på t exen olyckshändelse efter varans mottagande, vanvård, onormal användning eller att skötselanvisningar inte tillämpats.Garantier förutsätter att montering och underhåll utförts på ett korrekt sätt enligt montering- och underhållsinstruktioner. Dooria standardkulör är Vit NCS S 0502-Y.  Garantierna gäller under förutsättning att ytbehandlingen utförts av Dooria.

basic ytterdörrar
  • 10 års formgaranti, gäller om dörrbladet slår sig mer än 4 mm. Denna garanti gäller för modul 9-10 på bredd och 20-21 på höjd.
  • 5 års kondensgaranti isolerglas.
  • 2 års garanti mot fabrikationsfel.
För att bevara ytterdörrens fina färg och glans bör dörren tvättas och vaxas vid behov, använd bilvax utan slipmedel. Garantin gäller inte dörrar som blekt p.g.a. dåligt underhåll.

Ytterdörrar som monteras i liv med fasad ska skyddas av ett skärmtak med droppbleck, mått från vägg ska vara minst 120 mm.

Innerdörrar 
  • 2 års garanti mot fabrikationsfel.
Generell information om ytbehandlade produkter
Trä är ett levande material. Rörelser och förändringar i trä som påverkar ytbehandling t.ex mindre gulning vid kvistar samt små sprickor utvändigt kan inte uteslutas. Skulle detta inträffa anses detta inte som ett produktfel.
Toppförseglingens färg förändras naturligt med tiden. Dörrbladet kan vid hög värme och starkt solljus ändra form, men återgår till ursprunglig form vid normal temperatur.


Tips och råd
Följ våra monteringsanvisningar och om du känner dig osäker så ta hjälp av en fackman.

Använd lämplig maskeringstejp vid målning eller putsning av omkringliggande ytor. Ytor som maskeras måste vara rena och torra. Maskeringstejpen ska avlägsnas så snart som möjligt så den inte
bränner fast. Ta försiktigt bort tejpen så inte färgsläpp uppstår.